Blogs

Laatste blog:

“Pak jeugdzorg aan”

Oudere blogs:

Jeugdbeschermers bedreigd: voorkomen is beter dan genezen.

“De overheid is sterker dan u”

Effectieve uitvoering van een ondertoezichtstelling?

Buikslapen van overheidswege verboden.

Vader zonder gezag toch belanghebbende?

Rechtbank meet met twee maten?

Wie betaalt kosten jeugdige bij uithuisplaatsin

Natuurlijk wel hoger beroep mogelijk voor pleegouders tegen verplaatsing kind

Terug naar Home